Gennemgang af funktionen SUM

Funktionen sum er helt uundværlig, når du arbejder med Excel. Funktionen er lavet så du nemt og hurtigt kan lægge tal i et område sammen.

I denne video viser Excelmanden bl.a. hvordan du kan benytte guiden til at lave sum-funktionen ligesom han også viser hvordan den smarte knap AUTOSUM, med fordel kan bruges, hvis det skal gå rigtig stærkt.


Når du har set videoen kan du løse opgaverne til højre.

OPGAVER

I denne opgave skal du summere spilletiden af Lukas Grahams spillede numre i radioen.


Løs opgaven her

I denne opgave skal du regne et colaforbrug ud vha. SUM-funktionen.


Løs opgaven her

I denne opgave skal du regne et salg ud vha. SUM-funktionen


Løs opgaven her